هواپیمایی ترکیش "TK"

هواپیمایی ترکیش "TK"

آدرس دفتر مرکزی تهران : الهیه،مریم شرقی،پلاک 34
تلفن دفتر مرکزی : 23546-009821
http://www.turkishairlines.com