سفارتخانه ها

عنوان:
 • جمهوری آذربایجان
  • جمهوری آذربایجان
  • نام سفیر: جناب آقای بنیاد حسینوف
  • نشانی: 10 خيابان اقدسيه شماره
  • تلفن: 22563146 22563147 22554255
  • فکس: 83815522
  • ایمیل: az.embassy.ir@gmail.com
 • جمهوری آرژانتین
  • جمهوری آرژانتین
  • نام سفیر: جناب آقای گیولرمو لوئیس نیکولاس (کاردار)
  • نشانی: ميدان آرژانتين شماره 7 ساختمان ال ايتاليا
  • تلفن: 2257-7433
  • فکس: 2257-7432
  • ایمیل: secretaria_eiran@mrecic.gov.ar
 • جمهوری فدرال آلمان
  • جمهوری فدرال آلمان
  • نام سفیر: جناب آقای بارون میشائیل فن اونگرن اشترنبرگ
  • نشانی: خيابان فردوسي روبروي بانك مركزي شماره 324
  • تلفن: 3999-0000
  • فکس: 3999-1890
  • ایمیل: info@tehe.diplo.de
  • وب سایت: www.teheran.diplo.de
 • ایالات متحده آمریکا (دفتر حفاظت منافع)
  • ایالات متحده آمریکا (دفتر حفاظت منافع)
  • نام سفیر: جناب آقای مارتین اورس مایر (رئیس دفتر حفاظت منافع)
  • تلفن: 21782254
  • فکس: 04322258
 • جمهوری اتریش
  • جمهوری اتریش
  • نام سفیر: جناب آقای فریدریش اشتیفت
  • نشانی: ميدان آفريقا شماره 78 طبقه سوم
  • تلفن: 2275 0040
  • فکس: 52622270
  • ایمیل: teheran-ob@bmeia.gv.at
  • وب سایت: www.otrish.ir
 • پادشاهى اردن هاشمى
  • پادشاهى اردن هاشمى
  • نام سفیر: جناب آقای عبداله سلیمان عبدالله ابورمان
  • تلفن: 22752001
  • فکس: 22752767
 • جمهوری ارمنستان
  • جمهوری ارمنستان
  • نام سفیر: جناب آقای آرتاشس طومانیان
  • نشانی: خيابان جمهوري اسلامي خيابان رازي خيابان استاد شهريار شماره 1
  • تلفن: 48336670
  • فکس: 65700667
  • ایمیل: armiranembassy@mfa.am
 • جمهوری اسلامی افغانستان
  • جمهوری اسلامی افغانستان
  • نام سفیر: جناب آقای نصیر احمد نور
  • نشانی: خيابان دكتر بهشتي خيابان پاكستان كوچه جهارم
  • تلفن: 88096865 88082734
  • فکس: 88372346
  • ایمیل: Tehran@afghanistan-mfa.net
  • وب سایت: www.Afghanembassy.ir
 • جمهوري افريقاي جنوبي
  • جمهوري افريقاي جنوبي
  • نام سفیر: جناب آقای ویلیام مکس فیلمان وایتهد
  • نشانی: ميدان تجريش خ وليعصر خ يكتا شماره 5
  • تلفن: 9 -66287022
  • فکس: 58957122
  • ایمیل: Tehran.Consular@dirco.gov.za
 • جمهوری ازبکستان
  • جمهوری ازبکستان
  • نام سفیر: جناب آقای باخودیر عبدالله اف
  • نشانی: خيابان پاسداران بالاتر از تقاطع فرمانيه خيابان بوستان كوي نسترن
  • تلفن: 80972922
  • فکس: 58912922
  • ایمیل: uzembiri@mail.ru
  • وب سایت: uzbekembassy.ir