سفارتخانه ها

عنوان:
 • پادشاهی اسپانیا
  • پادشاهی اسپانیا
  • نام سفیر: جناب آقای ادواردو لوپز
  • نشانی: خيابان قائم مقام فراهاني خيابان آزادگان شماره 14
  • تلفن: 4 - 22568681
  • فکس: 22568018
  • ایمیل: emb.teheran@maec.es
 • استرالیا
  • استرالیا
  • نام سفیر: جناب آقای دیوید گرانژ بیگز
  • نشانی: خيابان خالد اسلامبولي خيابان بيست و سوم شماره 13
  • تلفن: 36668386
  • فکس: 04848872
  • ایمیل: dfat-tehran@dfat.gov.au
  • وب سایت: www.iran.embassy.gov.au
 • جمهوری اسلواک
  • جمهوری اسلواک
  • نام سفیر: جناب آقای لوبومیر گولیان بوری
  • نشانی: بزرگراه آفريقا خيابان بابك مركزي شماره 24
  • تلفن: 01666622
  • فکس: 05666622
  • ایمیل: emb.tehran@mzv.sk
  • وب سایت: mzv.sk/tehran
 • پادشاهی انگلستان
  • پادشاهی انگلستان
  • نام سفیر: جناب آقای نیکولاس دونستر هاپتون (آماده تقدیم استوارنامه)
  • نشانی: خيابان فردوسي شماره 143
  • تلفن: 20006405
  • ایمیل: 198ferdowsi@gmail.com
  • وب سایت: gov.uk/fco
 • جمهوری شرقی اروگوئه
  • جمهوری شرقی اروگوئه
  • نام سفیر: جناب آقای خوان کارلوس اوخه دا
  • نشانی: بزرگراه آفريقا- خيابان شهيد عاطفي شرقي كوچه شبنم شماره 45
  • تلفن: 88679690-1
  • فکس: 88782321
  • ایمیل: uruiran@mrree.gub.uy
 • جمهوري اكوادور
  • جمهوري اكوادور
  • نام سفیر: جناب آقای لوئیس اومبرتو وینویسا رودریگز
  • تلفن: 22054382
  • فکس: 22022751
  • ایمیل: eecuiran@mmrree.gob.ec
  • وب سایت: iran.embajada.gob.ec
 • اوکراین
  • اوکراین
  • نام سفیر: جناب آقای سرهی بوردیلیاک
  • نشانی: خيابان ونك شماره 101
  • تلفن: 88039965
  • فکس: 8806-3074
  • ایمیل: emb_ir@mfa.gov.ua
  • وب سایت: iran.mfa.gov.ua
 • جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر
  • جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر
  • نام سفیر: جناب آقای عبدالمنعم اهریز
  • تلفن: 88561882-3
  • فکس: 88377031
  • ایمیل: embalg_tehran@yahoo.com
  • وب سایت: www.algeriaemb.ir
 • دولت امارات متحده عربى
  • دولت امارات متحده عربى
  • نام سفیر: جناب آقای سیف محمد عبید الزعابی
  • نشانی: خيابان وليعصر خيابان شهيد دستگردي شماره 335
  • تلفن: 42792000
  • فکس: 42792777
  • ایمیل: tehran@mofa.gov.ae
 • اندونزی
  • اندونزی
  • نام سفیر: جناب آقای اوکتاوینو علیم الدین
  • نشانی: يابان قائم مقام فراهاني شماره 210
  • تلفن: 88716865
  • فکس: 88718822
  • ایمیل: tehran.kbri@kemlu.go.id
  • وب سایت: www.kemlu.go.id/tehran