سفارتخانه ها

عنوان:
 • جمهوری ایتالیا
  • جمهوری ایتالیا
  • نام سفیر: جناب آقای مائورو کنچاتوری
  • نشانی: خيابان نوفا لوشاتو شماره 81
  • تلفن: 88799885
  • فکس: 6672.69.61-7 6670.4349
  • ایمیل: segreteria.teheran@esteri.it
  • وب سایت: www.ambteheran.esteri.it
 • جمهوری اوگاندا
  • جمهوری اوگاندا
  • نام سفیر: جناب آقای محمد احمد کیسوله
  • تلفن: 22658506
  • فکس: 22658516
  • ایمیل: info@ugandaemb.com
 • جمهوری فدراتیو برزیل
  • جمهوری فدراتیو برزیل
  • نام سفیر: جناب آقای سانتیاگو ایرازابال مورائو
  • نشانی: ميدان ونك خيابان ونك شماره 58
  • تلفن: 22753108
  • فکس: 22752009
  • ایمیل: brasemb.teera@itamaraty.gov.br
  • وب سایت: http://teera.itamaraty.gov.br
 • برونئی دارالسلام
  • برونئی دارالسلام
  • نام سفیر: جناب آقای پنگیران عبدل صمد پنگیران حاج متاسان
  • نشانی: خيابان وليعصر خيابان دستگردي شماره 318
  • تلفن: 88797946
  • فکس: 88770162
  • ایمیل: tehran.iran@mfa.gov.bn
 • جمهوری بلاروس
  • جمهوری بلاروس
  • نام سفیر: جناب آقای یوری لازارچیک
  • تلفن: 29227522
  • فکس: 82137522
  • ایمیل: iran@mfa.gov.by
 • بلژیک
  • بلژیک
  • نام سفیر: جناب آقای فرانسوا دلی
  • نشانی: خيابان شهيد فياض بخش خيابان شبديز كوچه بابك شماره 3
  • تلفن: 09192932
  • فکس: 11603922
  • ایمیل: Tehran@diplobel.fed.be
  • وب سایت: www.diplomatie.be/Tehran
 • جمهوری بلغارستان
  • جمهوری بلغارستان
  • نام سفیر: جناب آقای کریستو پولنداکوف
  • نشانی: يابان وليعصر خيابان شهيد عباسپور خيابان نظامي گنجوي شماره 82
  • تلفن: 88775662
  • فکس: 88779680
  • ایمیل: Embassy.Tehran@mfa.bg
  • وب سایت: http://www.mfa.bg/embassies/iran
 • جمهوری مردم بنگلادش
  • جمهوری مردم بنگلادش
  • نام سفیر: جناب آقای مجیبور رحمان بوییان
  • نشانی: خيابان قندي خيابان پنجم ساختمان شماره 14
  • تلفن: 88601416-7
  • فکس: 88605445
  • ایمیل: info@bangladoot.ir
 • جمهوری بنین
  • جمهوری بنین
  • نام سفیر: جناب آقای عزیزو چابی ایمورو
  • تلفن: 22295653
  • فکس: 22295652
  • ایمیل: ambabenin_ir@hotmail.com
 • جمهوری بوروندي
  • جمهوری بوروندي
  • نام سفیر: جناب آقای عمر نزیمبره
  • تلفن: 22474820
  • فکس: 22474821
  • ایمیل: ambabuasie@yahoo.fr